ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดงาน Open House 2022 ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมจัดงาน Open House 2022 ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ตั้งแต่เวลา 10.30-20.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้รู้จักกับคณะเภสัชศาสตร์ในด้านหลักสูตรที่เปิดสอน กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ขอบคุณภาพจาก
Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua