ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 4-201 อาคารโภชนาการ 1 ซึ่งหลังจากที่นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยไปเมื่อช่วงเช้า กิจกรรมของทางคณะฯ ในช่วงบ่ายจะเป็นการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และแนะนำคณาจารย์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นอกจากนี้ได้มีการชี้แจงรายละเอียดในหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา อินทรานุปกรณ์ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จากนั้นจะเป็นการแนะนำระบบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งแนะนำกิจกรรมของนักศึกษา โดยอาจารย์พศิน หัสดำ รักษาการรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาที่คณะกำหนดให้  และช่วงท้ายสุดเป็นกิจกรรมสันทนาการพี่พบน้อง

ขอบคุณภาพจาก
Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua