ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เปิดอบรมให้ความรู้ภายใต้โครงการสมุทรปราการโมเดล

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ทีมวิจัยกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สมุทรปราการโมเดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ว่องตระกูล อาจารย์ ดร.ปารภัทร โศภารักษ์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 เปิดห้องปฏิบัติการอบรมถ่ายทอดความรู้การทำ mask drop ซึ่งผลิตโดยศูนย์วิจัยและผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากกลุ่มศีรษะจรเข้น้อย กลุ่มฮักสมุทรปราการ และกลุ่มรักษ์บางเสาธง ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม อาคารเรียนรวม 2

ขอบคุณภาพจาก
Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua