ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยาย เรื่อง "กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพและความงาม"

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ว่องตระกูล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วมในการบรรยาย เรื่อง "กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพและความงาม (Physical Therapy for Facial Aesthetic Wellbeing)" ซึ่งจัดโดยคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา 8.45-12.45 น. ผ่านระบบ Zoom meeting

ขอบคุณภาพจาก
แผนกสื่อสารองค์กร  กองกลาง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua