ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง 2-316 อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  จันทร์วิทยานุชิต  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้มอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 26) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาก่อนที่จะออกฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป  รวมทั้งเป็นเครื่องหมายหรือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม  นักศึกษาได้มีการปฏิญาณตน  กล่าวแสดงความรู้สึก  และมีผู้ปกครอง รุ่นพี่-รุ่นน้องมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย ซึ่งพิธีการในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ผู้เข้าร่วมพิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม

ขอบคุณภาพจาก
IT RX HCU | Facebook

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua