ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดงาน Open House 2022 "HCU สะ...ต๊าช อนาคตดี เริ่มที่ม.หัวเฉียวฯ Metaversity" ครั้งที่ 2 และ 3

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมจัดงาน Open House 2022 "HCU สะ...ต๊าช อนาคตดี เริ่มที่ม.หัวเฉียวฯ Metaversity" ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 และครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท (2-228) อาคารเรียนรวม ชั้น 2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน และทราบถึงบทบาทการทำงานของเภสัชกร เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป  ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ การจำลองบทบาทเภสัชกรเพื่อซักประวัติและแนะนำการใช้ยา และทดลองเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ โดยการจัดกิจกรรมทั้งหมดเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขอบคุณภาพจาก
อ.พศิน  หัสดำ
Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua