ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าผู้ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัชภัส ปุญญพัฒน์วรโชติ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีอาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล

ขอบคุณภาพจาก
แผนกสื่อสารองค์กร  กองกลาง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua