ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รหัส 59) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ตั้งแต่เวลา 8.30-11.00 น. ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวปัจฉิมโอวาทโดยคณบดีและคณาจารย์ รวมทั้งตัวแทนนักศึกษากล่าวความรู้สึกที่มีต่อคณาจารย์และคณะเภสัชศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก
อ.ดร.ปารภัทร  โศภารักษ์

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua