ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ระลึก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดงานครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีพ.ศ. 2565 ขึ้น ณ ห้องกระจก อาคารหอประชุม ซึ่งในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ได้มีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ระลึกแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จิรัฐติกาล ไม้จีน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเคมี และอาจารย์อมรเทพ ไวยพาลา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและการบริบาลทางเภสัชกรรม เนื่องในโอกาสที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ระลึกมา ณ ที่นี้

ขอบคุณภาพจาก
แผนกสื่อสารองค์กร  กองกลาง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua