ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563

เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2565  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ขึ้น ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยแบ่งเป็นวันฝึกซ้อมในวันศุกร์ที่ 11 ถึงวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และวันพิธี วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีรายชื่อของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 67 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 60 คน รวมทั้งมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 คน

ทั้งนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับปริญญาบัตรเนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 มา ณ โอกาสนี้

ขอบคุณภาพจาก
Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua