ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-11.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและดอกไม้ เนื่องในงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2564 ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณและรำลึกถึงเกียรติคุณของท่าน ตลอดจนตระหนักถึงคุณธรรมความดีของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ที่ควรยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม

ขอบคุณภาพจาก
แผนกสื่อสารองค์กร  กองกลาง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua