ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง "อาหารและสมุนไพรเพื่อป้องกันและบรรเทาโรคโควิด-19"

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ชาญชัย สาดแสงจันทร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง "อาหารและสมุนไพรเพื่อป้องกันและบรรเทาโรคโควิด-19" ภายใต้โครงการ "สุขภาพดี ชีวีมีสุข" ซึ่งจัดโดยศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผ่านทาง Zoom และ live ทาง Facebook fanpage ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 13.00-14.30 น. เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำอาหารและสมุนไพรมาใช้เพื่อป้องกันและบรรเทาอาการของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการบรรยายและคลิปความรู้ต่างๆ ของวิทยากรได้ที่ สารพัดประโยชน์จากพืช by Chanchai

คลิปวิดีโอบันทึกการบรรยาย เรื่อง "อาหารและสมุนไพรเพื่อป้องกันและบรรเทาโรคโควิด-19"

ขอบคุณคลิปจาก
Facebook Fanpage ศูนย์บรรณสารสนเทศ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua