ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนแอลกอฮอล์เจลและครีมไพล สำหรับแจกจ่ายผู้ที่มารับวัคซีนโควิด-19

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ทองรอด พร้อมด้วยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 และ 6 ที่ฝึกปฏิบัติงานอยู่ ณ ศูนย์ยา มฉก. ได้รับมอบสิ่งสนับสนุน ได้แก่ แอลกอฮอล์เจล และครีมไพล โดยชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด และบริษัท สมาร์ทดิสเพนซารี จำกัด สำหรับแจกจ่ายผู้ที่มารับบริการวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งนักศึกษาได้เป็นตัวแทนมอบสิ่งของและให้คำแนะนำการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนผู้มารับบริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอีกด้วย  พร้อมกันนี้ เภสัชกรกำพล กูลบุษย์ จากร้านยาจักรเพชรเภสัช ได้มอบเงินจำนวน 3,000 บาท ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกๆ ท่าน จากทุกหน่วยงาน ที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้ด้วย

ขอบคุณภาพและข่าวจาก
อ.ดร.วิรัตน์  ทองรอด

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua