ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ "โรคแผลในกระเพาะอาหาร VS โรคกรดไหลย้อน ความเหมือนที่แตกต่าง"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง "โรคแผลในกระเพาะอาหาร VS โรคกรดไหลย้อน ความเหมือนที่แตกต่าง" ตั้งแต่เวลา 14.00-15.00 น. ทาง Facebook Live ซึ่งจัดโดยเพจ "ร้านยานอกกะลา" ในโอกาสนี้ อาจารย์ ภก.ขัตติยะ มั่งคั่ง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสำหรับการบรรยายในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณภาพและข่าวจาก
Facebook Fanpage ร้านยานอกกะลา

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua