ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19

เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนทั่วไปบางส่วน ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. โดยมีตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนกระบวนการเก็บรักษาวัคซีน การเตรียมบรรจุวัคซีน การกระจายวัคซีนไปยังจุดฉีดวัคซีน การให้คำปรึกษาและข้อมูลการใช้ยาแก่ผู้ที่เข้ารับบริการ รวมทั้งการให้คำแนะนำและการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ มีแผนการให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อให้ครอบคลุมไปยังนักศึกษาทุกคนโดยเร็วที่สุด โดยนักศึกษารหัส 60-62 ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ส่วนนักศึกษารหัสอื่นๆ (ยกเว้นรหัส 64) สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนได้ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (จำกัด 1,080 คน) ทางเว็บไซต์ http://comonline.hcu.ac.th/Covid19

สำหรับประชาชนทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยฯ จะมีการประชาสัมพันธ์และเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนต่อไป ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับลงทะเบียนได้ที่ Facebook Fanpage ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขอบคุณภาพจาก
หน่วยสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua