ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ "สมุนไพรสมุทรปราการ"

เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ทีมวิจัยเภสัชหัวเฉียว ได้แก่ ผศ.ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก อ.ดร.ปารภัทร โศภารักษ์ และอ.ชุลีพร ละเอียดดี ได้ร่วมเสวนาและพูดคุยในหัวข้อ "สมุนไพรสมุทรปราการ" ทาง Facebook Live ของเพจ "สมุทรปราการโมเดล" ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป เพื่อบอกเล่าถึงงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่โดยอาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้สมุนไพรท้องถิ่นและของดีประจำจังหวัดสมุทรปราการมาพัฒนาและต่อยอดร่วมกับวิสาหกิจชุมชน

Live "สมุนไพรสมุทรปราการ" กับทีมวิจัยเภสัชหัวเฉียว

ขอบคุณคลิปจาก
Facebook Fanpage สมุทรปราการโมเดล

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua