ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ "2020 Blackmores Institute Symposium"

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ Blackmores Institute ได้จัดงานประชุมวิชาการ 2020 Blackmores Institute Symposium ภายใต้หัวข้อ "Complementary Medicines in Pharmacy Practices" หรือ "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร... ที่ร้านยาควรรู้" ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ณ โรงแรมศรีวารีพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 (HCU 2) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ on site และ online

ในโอกาสนี้ อาจารย์หรรษา มหามงคล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในหัวข้อ "Complementary Medicines for Skin Health"

ขอบคุณภาพจาก
อ.ดร.วิรัตน์  ทองรอด

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua