ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดเสวนาและบรรยายการวางแผนการเงินเบื้องต้น (Webinar)

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  ได้มีการจัดเสวนาและบรรยายการวางแผนการเงินเบื้องต้น (Webinar) ผ่านทาง Facebook live ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีอาจารย์บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและเป็นผู้ร่วมเสวนา และได้รับเกียรติจาก ภก.จิระพงษ์ เกิดฤทธิ์ ที่ปรึกษาการเงินด้านการลงทุน (Associate Financial Planner Thailand, AFPTTM) เป็นวิทยากร  เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน และการลงทุนในกองทุนรวมเบื้องต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ เภสัชกร รวมทั้งผู้ที่สนใจในด้านการเงินและการลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการเสวนาในครั้งนี้ได้ทาง Facebook live ตาม link ที่ปรากฏด้านล่างนี้

 รายละเอียดโครงการ (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua