ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมตัดเย็บหน้ากากผ้า "เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม เฉพาะกิจ"

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ กลุ่มเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม  ได้จัดกิจกรรม "เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม เฉพาะกิจ" โดยเชิญชวนผู้มีจิตอาสามาร่วมกันตัดเย็บหน้ากากผ้าเพื่อบริจาคให้แก่ผู้คนในสังคมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ณ ห้อง 2-116 อาคารเรียนรวม ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ซึ่งทางคณะเภสัชศาสตร์เองเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเป้าหมายของกิจกรรม คือ ร่วมกันตัดเย็บหน้ากากผ้าจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ และเพื่อลดการขาดแคลนหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่บุคคลกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กนักเรียน ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานพยาบาล โรงงาน สนามบิน เป็นต้น  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งผู้มีจิตอาสาเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณข่าวและภาพจาก
Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua