ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 2-315 อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  จันทร์วิทยานุชิต  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้มอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 24) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาก่อนที่จะออกฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไป  รวมทั้งเป็นเครื่องหมายหรือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม  นักศึกษาได้มีการปฏิญาณตน  กล่าวแสดงความรู้สึก  และมีรุ่นพี่ รุ่นน้อง ผู้ปกครอง และครอบครัวของนักศึกษามาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua