ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ผลิตและแจกจ่ายเจลล้างมือแก่คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดยอาจารย์ ดร.ปารภัทร โศภารักษ์ และคณะ ได้ทำการผลิตเจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เจล (antiseptic hand gel) สำหรับใช้เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Coronavirus; 2019-nCoV) โดยได้นำไปแจกจ่ายและวางตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น อาคารโภชนาการ อาคารเรียนรวม หอพักนักศึกษา รวมถึงตามคณะและหน่วยงานต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา

ขอบคุณข่าวและภาพจาก
Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua