ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานตรุษจีน มฉก. ประจำปี 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ นำโดยผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดี  ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานตรุษจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน "ตรุษจีนนี้ที่ ม.หัวเฉียว 2020" ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของจีน อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านจีน ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเข้มแข็งด้านจีนของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์อย่างโดดเด่น  โดยกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบด้วยพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พิธีไหว้ตรุษจีน (ไหว้ฟ้าดิน) การแสดงเชิดสิงโต ส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธียกส้มอวยพรปีใหม่ และมีการแสดงจากคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ

ขอบคุณภาพจาก
อ.ดร.ปารภัทร  โศภารักษ์  และ
แผนกสื่อสารองค์กร  กองกลาง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua