ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. เข้าร่วมงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 30

เมื่อวันที่ 3-6 มกราคม 2563 ตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 "มรกตไอยราเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นการรวมตัวของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาสากล การแสดงผู้นำเชียร์และสแตนเชียร์ กิจกรรมทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งงานเลี้ยงขันโตกและการแสดงดนตรี

การแสดงผู้นำเชียร์และสแตนเชียร์ HCU

ขอบคุณภาพและคลิปจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU
https://www.facebook.com/PSUTGames30th

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua