ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารชิน โสภณพนิช และบริเวณสวนสุขภาพ มฉก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยและปลูกฝังให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความเป็นไทย  ในโอกาสนี้สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการประกวดนางนพมาศ สาวรำวง และการประกวดกระทง การออกร้านและร่วมลอยกระทงของแต่ละคณะวิชา ปิดท้ายด้วยการขับร้องเพลงลูกทุ่งโดยวงดนตรีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua