ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 น. ณ ลานโพธิ์ ด้านข้างหอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยและพสกนิกรชาวไทย  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดี และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณภาพจาก
แผนกประชาสัมพันธ์
กองกลาง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua