ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรม Open House หรือ ค่ายเตรียมฝัน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม (2-120) ตั้งแต่เวลา 9.30-11.30 น. ในโอกาสนี้ทางคณะฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อเข้ารับการแนะแนวและเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนที่จำลองบทบาทของเภสัชกรในสาขาต่างๆ เช่น ความรู้เรื่องวัตถุดิบสมุนไพร การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเบื้องต้น การเตรียมยา การผลิตยา การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพยา รวมถึงการจ่ายยาและแนะนำวิธีการใช้ยาแก่ผู้ป่วย

ขอบคุณภาพจาก
Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua