ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตอบปัญหาทางเภสัชศาสตร์ "Drug Infinity ครั้งที่ 4"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมการตอบปัญหาทางเภสัชศาสตร์ "Drug Infinity ครั้งที่ 4" ณ ห้อง 2-220 อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 15.30-18.00 น. โดยมีน.ส.ปัณลดา แก้วพันเดิม นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เป็นประธานโครงการ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมเป็นการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางเภสัชศาสตร์โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 ทีม แต่ละทีมจะมีนักศึกษาจากหลากหลายชั้นปี การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยรอบที่ 1 จะให้แต่ละทีมเลือกหมวดคำถามและระดับความยาก-ง่ายซึ่งมีคะแนนที่ลดหลั่นกันไปในแต่ละระดับ จากนั้นจะคัดเลือกผู้ชนะ 2 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบที่ 2 ซึ่งผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องแข่งขันกันตอบคำถาม 5 ข้อ โดยมีคำตอบคือชื่อยา พร้อมทั้งสะกดชื่อยานั้นให้ถูกต้องด้วย จากการเปิดแผ่นป้ายบอกใบ้คุณสมบัติของยานั้นๆ หากทีมใดตอบได้ถูกต้องโดยไม่เปิดแผ่นป้ายเพิ่มก็จะได้รับคะแนนเต็ม 25 คะแนน แต่หากไม่มั่นใจและต้องการเปิดแผ่นป้ายเพิ่ม คะแนนจะลดลง 5 คะแนนต่อ 1 แผ่นป้าย  ซึ่งผู้ชนะคือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุด นอกจากนี้ในช่วงระหว่างการแข่งขันและช่วงท้ายยังมีการจับสลากแจกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักศึกษาและคณาจารย์ และทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอขอบคุณ บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua