ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม Kid's Science Camp "ค่ายวิทย์สนุก @ เภสัชหัวเฉียว"

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรม Kid's Science Camp "ค่ายวิทย์สนุก @ เภสัชหัวเฉียว" ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชผลิตภัณฑ์และเภสัชอุตสาหกรรม (2-120) อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 43 คน เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงถึงองค์ความรู้ต่างๆ ของวิชาทางเภสัชศาสตร์ ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน  กิจกรรมในโครงการนี้ประกอบด้วยการทำ workshop ต่างๆ ได้แก่

  • สกัดสีจากพืช สร้างสรรค์งานศิลป์
  • มหัศจรรย์สีกับ pH
  • เชื้อโรคตัวจิ๋วบนมือของเรา
  • ตอกยาพาสนุก
  • แคปซูลมาจากไหน
  • แอลกอฮอล์เจลและสบู่ใส

ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นักเรียนที่มาเข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกคน ถือเป็นกิจกรรมบริการวิชาการที่ทางคณะฯ จัดขึ้นเป็นปีแรก และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองและน้องๆ นักเรียน

ขอบคุณภาพจาก
Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua