ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ยา มฉก. เข้าร่วมโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน

เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10.45-11.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมต้อนรับ คุณเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในการเยี่ยมชมศูนย์ยา มฉก. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน ซึ่งทางศูนย์ยา มฉก. ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย โดยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ไม่ต้องรอรับยาที่โรงพยาบาลนานๆ อีกต่อไปหากเข้าเกณฑ์ 4 เงื่อนไข ได้แก่

  • ใช้สิทธิ์บัตรทอง
  • ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด หรือโรคทางจิตเวช
  • แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าผู้ป่วยสามารถรับยาที่ร้านยาได้
  • ผู้ป่วยสมัครใจและยินดีไปรับยาที่ร้านยา

ทั้งนี้ โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน หรือ "ร้านยาชุมชนอบอุ่น" เกิดขึ้นจากนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์ในการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ศูนย์ยา มฉก. ถือเป็นร้านยานำร่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขยายไปสู้ร้านยาอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

ขอบคุณข่าวและภาพจาก
อ.ดร.วิรัตน์  ทองรอด

Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua