ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562  คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 9.00-9.50 น. ณ บริเวณหน้าประตูเสด็จ (ประตู 2) เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี

ขอบคุณภาพจาก
ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua