ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม "เปิดบ้านเภสัช" ในงาน Open House 2019: HCU New Gen

เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานเปิดบ้าน (open house) เนื่องในงาน Open House 2019: HCU New Gen ตั้งแต่เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม (2-210) อาคารเรียนรวม ชั้น 1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ และเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน และทราบถึงบทบาทการทำงานของเภสัชกร เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยกิจกรรมที่ทางคณะจัดขึ้น ได้แก่ การให้ความรู้และนิทรรศการเกี่ยวกับแหล่งที่มาของยา การสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร การทำสารให้บริสุทธิ์ ไปจนถึงขั้นตอนการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ  การจำลองบทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาล ได้แก่ การนับเม็ดยา การตรวจสอบใบสั่งยา เป็นต้น  รวมทั้งมีการจัด workshop ให้นักเรียนที่สนใจได้ฝึกทดลองทำยาหม่อง ลิปสติก และชมการสาธิตวิธีการบรรจุผงยาลงในแคปซูล

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua