ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น. ณ บริเวณหน้าประตูเสด็จ (ประตู 2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ  ซึ่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดี และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/hcufanpage/

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua