ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ "เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย: ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน" ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น. ณ ลานบริเวณหน้าศูนย์ยา มฉก.  โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในงานบริการวิชาการแก่ประชาชน และสอดรับกับนโยบายของสภาเภสัชกรรม เพื่อร่วมรณรงค์และส่งเสริมให้ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนมั่นใจว่าหากมีเภสัชกรอยู่ใกล้จะได้รับการดูแลให้ใช้ยาได้อย่างปลอดภัย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักศึกษา และคณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรและผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการคัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ และพระราชบัญญัติยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง การให้คำปรึกษาในการใช้ยาและสมุนไพร พร้อมทั้งมีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม ลุ้นรับของที่ระลึกต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอบคุณภาพจาก
อ.ดร.ศรัณย์  กอสนาน

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua