ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 210

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562  คณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ 5  ได้เข้าร่วมโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 210 ณ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  โครงการดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สร้างจิตสำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีหลายคณะวิชาร่วมกิจกรรม  ซึ่งประชาชนที่มาเข้าร่วมจะได้รับบริการตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ กำจัดเหา และแจกแว่นสายตาให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอบคุณภาพจาก
ผศ.ดร.มณฑิรา  บำรุงกิจ  ทวีศรี

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua