ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เยี่ยมชมบ้านพักพิง มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และทีมเภสัชกรจากสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เยี่ยมชมบ้านพิงพัก มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจร

รายละเอียดบ้านพักพิง มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติhttp://www.baanpinkpark.org/index.php

ขอบคุณข่าวและภาพจาก
Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua