ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารเรียนรวม 2

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแผนการดับเพลิงและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ อาคารเรียนรวม 2 ได้แก่ การแจ้งเตือน การดับเพลิงขั้นต้น การอพยพ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้บาดเจ็บ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมรับกับกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันสถานการณ์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อีกเช่นกัน

ขอบคุณภาพจาก
ผศ.มัณฑนา  ภาณุมาภรณ์

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua