ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 12" ขึ้น ณ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  โดยมีน.ส.ปวีณา หงษ์เวียงจันทร์  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เป็นประธานโครงการ  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ในครั้งนี้ได้มีนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่าให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

รูปแบบของกิจกรรมจะมุ่งเน้นด้านการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพชุมชน  มีการลงชุมชนเพื่อสำรวจปัญหาด้านสุขภาพของ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการใช้ยาของคนในชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของเภสัชกร  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน การให้ความรู้เบื้องต้นแก่นักเรียน และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับชุมชน  หรือรุ่นพี่-รุ่นน้องอีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua