ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเพณีวันสงกรานต์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-11.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรท่านคณบดีและคณาจารย์อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ห้อง 2-210/4 อาคารเรียน ชั้น 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของไทย อันจะเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ขอบคุณภาพจาก
ผศ.มัณฑนา  ภาณุมาภรณ์
อ.นิตย์ธิดา  ภัทรธีรกุล

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua