ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 209

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรประภา ทับทิม อาจารย์ ดร.จิรัฐติกาล ไม้จีน และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และ 6  ได้เข้าร่วมโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 209 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  โครงการดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตลอดจนเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สร้างจิตสำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีหลายคณะวิชาร่วมกิจกรรม  ซึ่งประชาชนที่มาเข้าร่วมจะได้รับบริการตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ กำจัดเหา และแจกแว่นสายตาให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ขอบคุณข่าวและภาพจาก
อ.ดร.จิรัฐติกาล  ไม้จีน

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua