ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 16.00-18.00 น.  คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 2-315 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  จันทร์วิทยานุชิต  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้มอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 23)  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาก่อนที่จะออกฝึกงานภาคบังคับในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป  รวมทั้งเป็นเครื่องหมายหรือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม  นักศึกษาได้มีการปฏิญาณตน  กล่าวแสดงความรู้สึก  และมีรุ่นพี่ รุ่นน้อง รวมทั้งครอบครัวของนักศึกษามาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

นอกจากนี้ได้มีการมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ SMART Pharmacist  โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 • รางวัลชนะเลิศ และรางวัลยอดนิยม (popular vote) ได้แก่ น.ส.ศิรัตน์ อาจยุทธณรงค์  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4
 • รางวัลชมเชย 6 รางวัล ได้แก่
  • นายธีรภัทร หาญสกุลบรรเทิง  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1
  • น.ส.นฤชล คุ้มครองสุข  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1
  • น.ส.บุษปรัชต์ แก้ววงษ์ไหม  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2
  • น.ส.มณีรัตน์ ชูเลิศ  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2
  • น.ส.ณัฐชา บูรพาชน  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3
  • น.ส.ภณิตา ฉัตรทิวาพร  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua