ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับเฉลวนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 25

เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  ได้จัดพิธีรับเฉลวของนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 25 (ชั้นปีที่ 2 รหัส 60) ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้อง 2-315 อาคารเรียนรวม ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งพิธีดังกล่าวเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและมีความสำคัญต่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกคน โดยมีน.ส.กุลธิดา คมขำ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เป็นประธานโครงการฯ  ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา มาร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งมอบเฉลวและยาหม้อให้แก่นักศึกษารุ่นที่ 25 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการย่างก้าวเข้ามาศึกษาวิชาในคณะเภสัชศาสตร์อย่างเต็มตัว

"เฉลว" หรือ "ตาเหลว" (ภาษาถิ่นพายัพ) หรือ "ฉลิว" เป็นเครื่องหมายทำด้วยเส้นตอกไม้ไผ่หรือหวายเส้น หักขัดกันเป็นมุม ตั้งแต่สามมุมขึ้นไป

ในการแพทย์แผนโบราณ ว่ากันว่าหม้อที่บรรจุยาถ้าไม่ลงคาถามีเฉลวปักกันไว้ เมื่อผ่านบ้านหมออื่นหรือคนหรือสิ่งใดที่ถือ อาจทำให้เครื่องยาที่มีอยู่ในนั้นเสื่อมคุณภาพ หายความศักดิ์สิทธิ์ หรือกันไม่ให้ใครเติมอะไรลงไป หรือกันอะไรที่จะไปทำลายยาให้เสียไป ดังนี้จึงต้องปักเฉลวไว้  เวลาคลอดลูกอยู่ไฟโบราณก็มีการปักเฉลวด้วย  นอกจากปักเฉลวแล้วยังมีการเสกคาถาอาคมลงยันต์บนเฉลวที่ใช้ปักหม้อยาด้วย  ซึ่งคาถาจะแตกต่างไปตามแฉกของเฉลวดังนี้ 

  • เฉลว 3 แฉก ลงอักขระ มะ อะ อุ หมายถึงขอให้อำนาจพระผู้เป็นเจ้าทั้ง หลายจงประสาทพรให้หายป่วย ซึ่งเดิมเป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์
  • เฉลว 5 แฉก ลงอักขระพระเจ้า 5 พระองค์คือ นะโมพุทธายะ
  • เฉลว 8 แฉก ลงอักขระ อิติปิโสแปดทิศ

โดยที่เฉลวเป็นเครื่องหมายถึงยันต์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับยา เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำสัญลักษณ์ของหน่วยงาน และสัญลักษณ์ของวิชาชีพเภสัชกรรมอีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua