ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  จันทร์วิทยานุชิต  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  พร้อมด้วยรองคณบดี  คณาจารย์  บุคลากร  และตัวแทนนักศึกษา  ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ ณ ถนนบริเวณวงเวียนจักรยาน-สวนลวดลาย (ถนนข้าวต้มกุ๊ย) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  โดยได้มีการจัดโต๊ะเครื่องสักการะของคณะวิชา และร่วมพิธีสักการะขบวนแห่ขององค์หลวงปู่ไต้ฮง  เพื่อรำลึกและบำเพ็ญกุศลแก่หลวงปู่ไต้ฮง พระภิกษุสงฆ์ที่มีจริยวัตรแห่งเมตตาธรรม ช่วยเหลือทั้งผู้มีชีวิตที่ยากไร้ และผู้ตายที่ไร้ญาติ ตลอดจนเผยแพร่ชีวประวัติและคุณธรรมความดีในงานสาธารณกุศล ที่ควรค่าแก่การถือปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสืบไป

ขอบคุณภาพจาก
อ.ดร.ศรัณย์  กอสนาน
คุณรุจิรัตน์  สะสม

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua