ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมออกบูธในโครงการศึกษาดูงาน "มฉก. กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดสมุทรปราการ"

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ชั้นปีที่ 5 ได้นำผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยร่วมออกบูธในโครงการศึกษาดูงาน "มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดสมุทรปราการ" ณ ศูนย์วัฒนธรรม มฉก.

ขอบคุณข่าวและภาพจาก
อ.ปิยะวัน  วงษ์บุญหนัก  และ

Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua