ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ซึ่งทางคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดให้มีพิธีแสดงความยินดีและปฏิญาณตนของบัณฑิตใหม่ ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 (วันซ้อมใหญ่) ณ บริเวณซุ้มคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-10.15 น. โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รวมทั้งญาติของบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการกล่าวแสดงความยินดีโดยคณาจารย์  การกล่าวความรู้สึกของบัณฑิตใหม่และพิธีปฏิญาณตน รวมทั้งกิจกรรมการแสดงและสันทนาการโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นน้อง ซึ่งพิธีประสาทปริญญาบัตรจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับปริญญาเนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 มา ณ โอกาสนี้

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua