ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมออกบูธในงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมออกบูธในงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีที่ 11 ภายใต้ชื่อ "24 ธาราอารยะแห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล: Local to Global" ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าเมกะบางนา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  โดยทางคณะได้จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานจากโครงการพิเศษของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ อาทิเช่น เจลแต้มสิวสารสกัดจากเปลือกทับทิม สเปรย์ผมสารสกัดดอกคำฝอย เจลเมือกเห็ดเยื่อไผ่ ยาเม็ดเคี้ยวสารสกัดจากขมิ้นชัน และเม็ดอมสารสกัดขิง เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางคณะได้ออกบูธร่วมกับคณะอื่นๆ ในนามของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแพทย์แผนจีน คณะกายภาพบำบัด เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก
ผศ.มัณฑนา  ภาณุมาภรณ์
อ.ปิยะวัน  วงษ์บุญหนัก
อ.ดร.วิรัตน์  ทองรอด

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua