ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "CCDC Open House 6"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในสายบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5 นำโดย อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ทองรอด ได้เข้าร่วมกิจกรรม "CCDC Open House 6" ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00 น. ณ ศูนย์กระจายสินค้าและขายส่งยาชัชชัยเภสัช อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี  โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ในด้าน "แนวคิดในการบริหารร้านขายยา และบริหารบุคลากรอย่างมีความสุข" ซึ่งนักศึกษาได้เยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงาน ทั้งระบบคลังสินค้า ขายส่ง และร้านสาขา พร้อมทั้งมีการสรุป อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยได้รับการต้อนรับจาก ภก.ชัชชัย วิริยะลัมภะ เภสัชกรรุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่า และทีมงานทุกๆ ท่าน

ขอบคุณภาพจาก
Facebook Fanpage ชัชชัยเภสัช

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua