ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "สองบางสัมพันธ์" ครั้งที่ 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 คณะกรรมการนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมกับทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กิจกรรม "สองบางสัมพันธ์" ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ ตลาดบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน หลังจากที่กิจกรรมในปีที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาจากทั้ง 2 สถาบันเป็นอย่างมาก

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua