ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกีฬาสานสัมพันธ์ "เขียวมะกอกเกมส์" ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 20-25 มกราคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานกีฬาสานสัมพันธ์ "เขียวมะกอกเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ และอาคารชิน โสภณพนิช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี รวมทั้งบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ศรัณย์ กอสนาน เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และมีการแสดงพิธีเปิดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตซอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล และแบดมินตัน รวมทั้งการแข่งขันกีฬาฮาเฮ

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua