ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ

เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 8.00-12.00 น. คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ "รำลึกไว้ในใจเราชาวหัวเฉียว" ณ หอประชุม มฉก. ในโอกาสที่ท่านครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัย

ขอบคุณข่าวและภาพจาก
Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
https://www.hcu.ac.th

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua