ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. เข้าร่วมงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 29

เมื่อวันที่ 2-5 มกราคม 2562 ตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 "สิงขรนคราเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ซึ่งเป็นการรวมตัวของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาสากล การแสดงผู้นำเชียร์และสแตนเชียร์ กิจกรรมทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งการประกวดดาว-เดือน สนภท. และงานเลี้ยง  ซึ่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันบาสเก็ตบอลชาย

การแสดงผู้นำเชียร์และสแตนเชียร์ HCU

ขอบคุณภาพและคลิปจาก
อ.สุวดี  สุปรียสกนธ์

https://www.facebook.com/ITRXHCU
https://www.facebook.com/PharmPsugame29

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua